polkux2

Polku X 2 vuotta

Polku x 2v yleisöä nettiin
Polku X:n syntymäpäiviä vietettiin 23.11. Näsin salissa. Mukana oli hanketta monesta eri vinkkelistä katsovia tahoja: nuoria, työnantajien edustajia, nuorten työkokeilun aikaisia yhteyshenkilöitä, ohjausryhmän jäseniä, vapaaehtoisia, hankkeelle lopputyön tehneet kaksi Diakin opiskelijaa,  hankkeen toteuttajien eli Martinus-säätiön ja Tampereen ev.lut. seurakuntien johtoa ja tietenkin hankkeen työntekijöitä. Yhteinen hyvä mieli oli siitä, että hanketyö jatkuu seurakunnan omana toimintana. Työkokeilumahdollisuuksia on edelleen ja valmennusta tarjotaan, kts. tarkemmin https://tampereenseurakunnat.fi/tukea_ja_apua/tyokokeilupaikat

Polku x 2v mari&merja nettiin
Työhönvalmentaja Mari Tuominen ja projektipäällikkö Merja KerttulaPolku X

Polku X on hanke, jossa etsitään tamperelaisille ja naapurikunnissa asuville nuorille reittejä kohti koulutusta tai työtä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 17─29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työttömiä tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolella.

 Hanketta toteuttavat Martinus-säätiö ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, toteuttajatahot ja Tampereen kaupunki. Yhteistyöverkostoon kuuluu paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tavoitteena on, että hankkeen myötä työnantajat suhtautuvat entistä myönteisemmin nuoriin, joilla on saattanut olla elämänsä varrella vaikeitakin haasteita. Lisäksi hanke tuo työllisyydenhoidon tiiviimmäksi osaksi seurakunnan toimintaa. Hanke pyrkii näin omalta osaltaan helpottamaan nuorten työttömyyden korkeaa astetta Tampereen kaupunkiseudulla.

Polku X on käynnissä marraskuun 2017 loppuun asti. Tällä hetkellä kannattaa ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut työkokeilusta esimerkiksi varastologistiikka-, suurtalouskeittiö-, auto- tai kiinteistönhuoltoalalla. Hanke ottaa vastaan näistä aloista kiinnostuneita nuoria ja tarjoaa työkokeilumahdollisuuksien lisäksi työhönvalmennuksen tuen jatkopolkujen etsimiseen.

Nuori voi joko itse soittaa tai lähettää sähköpostia työhönvalmentajalle tai ohjaava taho voi ottaa yhteyttä työhönvalmentajaan. Myös työnantajien kannattaa olla kuulolla, sillä hankkeella on verkostossaan paljon motivoituneita nuoria osaajia.